Anıl Alkan

HTML

Html Resim Üzerinde Alan Belirleme Kodu <area>
Html Adres Verme Kodu <address> </address>
Html Kısaltmayı Açma Kodu – <acronym>
Html Kısaltma Kodu – <abbr>
Html Bağlantı Verme Kod <a>    
Html Açıklama Ekleme Kodu <!--...-->  
İnternet Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi Arpanet 1970 E-posta 1972 FTP 1973 TCP-IP 1983 WWW HTML 1991...